VII ral·li FINEART -Trofeu AFI

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ESPANYA38 60 64 61 9 10 9
Total 1 paisos38 60 64 61 9 10 9
Total fotografies18528

   A :Exterior de les sales d’exposicions    B :Interior de les sales d’exposicions    C :Fruita